Arvontasäännöt urheiluseuroille

Arvontasäännöt urheiluseuroille

Arvonnan säännöt

Urheiluseurojen kautta toteutettava kysely ja arvonta henkilötiedot jättäneiden kesken

1. Järjestäjä

Pihlajalinna Oyj, Y-tunnus 2617455-1, Kehräsaari B, 33200 Tampere (jäljempänä ”Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä, heidän perheenjäseniään ja muiden arvonnan tuottamiseen osallistuneiden tahojen palveluksessa olevia henkilöitä.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 15.11.2018 ja päättyy 23.11.2018.
Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat osallistumisaikana jättäneet yhteystietonsa kyselynlinkin kautta. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

5. Palkinnot

Palkintona arvomme kaikkien äänestäjien kesken kolme (3) neljän hengen elokuvalippupakettia Finnkinon teattereihin.

Palkinnot toimitetaan voittajille joulukuun 2018 aikana.
Palkinnon saa luovuttaa toiselle henkilölle, mutta palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa.

6. Arvonnat

Arvonta suoritetaan 26.11.2018 ja voittajille ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan tavoittamattomien henkilöiden osalta uusi arvonta. Arvonnan suorittaa Järjestäjä.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta Järjestäjän valitsemissa medioissa.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.